Klaserose Feuerwerk

Høyde ca. 100 cm

Doble laksoransje blomster med sterk duft i juni-sept.

Kategori: