Klaserose Schneewittchen

Høyde ca. 100 cm

Store fylte renhvite blomster med sterk duft i juni-sept.

Kategori: