Rimelige priser, delvis egen produksjon

Vi er et hagesenter lokalisert i Grålum, Sarpsborg, ved E6 mellom nye Østfold sykehus og Inspiria sciencesenteret, Vitenskapsenteret.

Adressen er Kalnesbrekka 52, 1712 Grålum.
Innkjøring fra Quality Hotel Badeland, følg skilt mot Bjørnstad næringsfelt.

Vi har et godt utvalg i hageroser,vintergrønne og prydbusker-stauder-sommerblomster, kort sagt,alt til hagen.

Kalnes Hgesenter
Telefon: 919 29 109
E-post: slettevoldhage@gmail.com 

Vi ønsker  nye og gamle kunder velkommen!

Litt historie

Slettevold Hagesenter ble i 1964 etablert i Fredrikstad, av Arve Slettevold

Arve Slettevold  drev mest som anleggsgartner, og kan se tilbake på mange pene anlegg.  Et av de siste store prosjektene var riksvei 109.

Han var veldig interessert i roser og samarbeidet med rosehagen på Tomb.  Han er i dag pensjonert.

Rundt 1980 kjøpte han eiendommen Skogly på Grålum – der vi driver idag- for å ha lagringsted -og dyrkingsplass til busker og roser.

I 2002  begynte vi direkte utsalg på Grålum- mest for å slippe all transport av planter til Fredrikstad.

I dag driver jeg som er datter , Ingunn og med hjelp av søster Anne (regnskap) hagesenter – og noen veldig gode og trofaste medarbeidere, -driften videre her på Grålum.  Hagesenteret i Fredrikstad  ble solgt 2012.

Her er det god plass til dyrking av busker og trær.  Det er også lett ankomst fra E6 – 1t. fra Oslo.  Vi håper mange tar turen innom.

Fra 2018 har vi også hatt julebutikk og åpent t.o.m. litt ut i januar.