Stilkrose Ingrid Bergman

Høyde 60 – 80 cm.

Mørkt røde blomster.

Kategori: