Geranium Rozanne Storkenebb

Høyde 40 cm

Blå blomster.

Kategori: