Potentilla f.Goldfinger Buskmure

Høyde 1,2m

Gule blomster  juni-okt.

H5

Kategori: