Hornum Citrusgjødsel

kr 59 ,-

350 ml kanne

Tilfør gjødselen 3 ut av 4 vanninger i vekstsesongen april til september. Den fjerde vanningen utføres uten gjødsel.

 

Dosering:

En kork holder til 2 liter vann

Holder til 70 liter.

Kategori: